Szanowna Pani Dyrektor,
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a więc Waszego – Nauczycieli święta, chcielibyśmy, w imieniu Rady Rodziców SP w Halinowie, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.Trudno je jednak zawrzeć w dwóch prostych słowach – wszystkiego dobrego, bo zawód jaki wykonujecie, to codzienna, czasem trudna,  praca nad naszymi dziećmi, to pochylanie się nad ich kłopotami i sukcesami, radościami i smutkami. Nauczyciel, na równi z rodzicem, kształtuje osobowość, zaszczepia pasje i entuzjazm poznawania tego co nowe w naszych dzieciach. Poprzez swoją pracę pomagacie im rozwijać się i uczycie jak dzielić tym co już potrafią oraz jak pożytecznie wykorzystywać swoją wiedzę. Za to wszystko chcemy Wam serdecznie podziękować i nieśmiało poprosić o więcej. Bo jak powiedziała Deanna Beisser – „Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?
Szczególnie chcielibyśmy podziękować dwóm nauczycielkom p. Justynie Mirosz i p. Małgorzacie Cudny – poświęcającym wiele czasu dzieciom i wkładającym ogrom serca w pracę z nimi. Panie te uczą dzieci empatii i pokazują, że pomaganie innym jest po prostu fajne. Poprzez swoją działalność społeczną wspomagają w szczególny sposób pracę szkoły za co zyskują uznanie w oczach przede wszystkim dzieci, dla których stanowią wzór do naśladowania.
Dziękujemy Państwu za cały rok pracy z naszymi dziećmi, życzymy cierpliwości, bo wiemy, że jest ona potrzebna, ale także zdrowia i sukcesów w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w rozpoczętym roku szkolnym.
Rada Rodziców SP w Halinowie

 

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie