BILANS WYDATKÓW RADY RODZICÓW     09. – 11.   2015/2016

PRZYCHÓD
1. Bilans otwarcia    2 926,00 zł
2. Wpłaty na komitet rodzicielski    4 360,00 zł
3.Darowizny akcję „Piję wodę” – zakup wody dla uczniów 750,00 zł
4. Wpływy dodatkowe 872,97 zł

SUMA Przychodów 8 908,97 zł

WYDATKI
1. Nagrody za udział w konkursach 1 718,00 zł
2. Dopłaty do wycieczek i wyjazdów na zawody sportowe 1 255,00 zł
3. Działania edukacyjne dla uczniów 610,00 zł
4.Wydatki na imprezy organizowane przez Radę Rodziców 74,14 zł
5. Akcja „Piję wodę” – zakup dodatkowej wody dla uczniów 738,00 zł
3. Pozostałe wydatki 140,99 zł

SUMA Wydatków 4 536,13 zł

BILANS końcowy 4 373 zł

WPŁATY wg klas:
1 = 570 zł 4 = 900 zł
2 = 1870 zł 5 = 250 zł
3 = 580 zł 6 = 190 zł

Na koniec roku szkolnego na nagrody potrzebne będzie ok. 5000 zł
Proszę pamiętać, że nie mamy już prowizji z ubezpieczenia, więc bez wpłat na rzecz Rady nie będzie środków na ich sfinansowanie.

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie