Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

PrzewodniczącaKatarzyna Żukowska

Zastępca Przewodniczącej – Katarzyna Woś

Skarbnik – Anna Przybysz

Sekretarz – Tomasz Karkowski

Członek – Marzena Milanowska

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły.

 

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie