W skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:

Anna Jerzak

Ilona Podgórska

Grzegorz Kordek

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie