Prośba o fanty na loterię podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Rada Rodziców, Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Halinowie zwracają się z prośbą o przekazanie fantów na loterię fantową. Loteria będzie jednym z punktów na corocznym Kiermaszu Bożonarodzeniowym, organizowanym w naszej szkole. Zyski z loterii dofinansują działalność Rady Rodziców. Fanty można przynosić do Sekretariatu Szkoły do 9 grudnia. Ofiarowane rzeczy powinny być nowe lub […]

KONKURSY

Zapraszamy wszystkich do konkursów organizowanych podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.   Kolędy i Pastorałki 2015_REG Konkurs ozdoba choinkowa 2015_REG

Zbiórka żywności na paczki dla potrzebujących

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie akcji świątecznej pomocy. Od piątku 4 grudnia rozpoczynamy zbiórkę żywności na świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Zbieramy suche produkty żywnościowe: kasze, makarony, ryż, cukier, mąkę, olej, słodycze itp. Dzięki Państwa ofiarności i dobroci , dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, będą miały […]

Informacja Burmistrza Halinowa o drugim języku nowożytnym w SP w Halinowie
Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich przedstawicieli do Rady Rodziców klas Szkoły Podstawowej na zebranie, które odbędzie się w dniu 14.09 br. o godz. 19.00

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Jak co roku zwracamy się do Was z prośbą o dobrowolne wpłaty na działalność Rady Rodziców.  Wasze wpłaty przeznaczone są na: nagrody w konkursach ( w zeszłym roku w szkoła zorganizowała rekordową ilość konkursów), działalność pozaszkolną związaną ze wzbogacaniem form działalności dydaktycznej, wychowawczej i integracyjnej (Kiermasz Bożonarodzeniowy, pikniki, obchody 95 lecia szkoły) wodę do picia […]

Bilans 2015/2016

Drodzy Państwo, Szanowni Rodzice Przedstawiamy rozliczenie Naszych wydatków w roku szkolnym 2015 – 2016 Rada Rodziców S.P. Halinów

Zbiórka rzeczy na loterię i kiermasz

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszych działań związanych z corocznym Kiermaszem Bożonarodzeniowym i przekazanie różnych „fantów” na kiermasz i loterię fantową. Uzbierane środki finansowe pozwolą Prezydium Rady Rodziców na skuteczniejsze działania wynikające ze Statutu.   Fanty można przynosić do Sekretariatu Szkoły do 7 grudnia. Ofiarowane rzeczy powinny być nowe […]

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie